proten

آخرین اخبار در مورد ایران و تاجیکستان

گسترش روابط تاجیکستان و ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی

وزارت بهداشت تاجیکستان از سفر هیأتی از نمایندگان شرکت‌های داروسازی این کشور به جمهوری اسلامی ایران خبر داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه،  نمایندگان 5 شرکت داروسازی تاجیکستان به منظور بررسی تجربیات جمهوری اسلامی در این زمینه به «تهران» سفر کردند. وزارت بهداشت تاجیکستان هدف اصلی سفر هیات این کشور به ایران را قبل از هر چیزی آشنایی با تولیدکنندگان مواد دارویی و تجهیزا ...